CO TO JEST BAWEŁNA ORGANICZNA?

Bawełna organiczna to bawełna, która jest produkowana i certyfikowana zgodnie z ekologicznymi normami rolniczymi. Jej produkcja podtrzymuje zdrowie gleb, ekosystemów i ludzi, wykorzystując naturalne procesy zamiast sztucznych nakładów. Co ważne, uprawa bawełny organicznej nie pozwala na użycie toksycznych chemikaliów ani GMO (organizmów genetycznie zmodyfikowanych). Zamiast tego łączy tradycję, innowacje i naukę, by przynieść korzyści wspólnemu środowisku i promować dobrą jakość życia dla wszystkich zaangażowanych.

Fragmenty powyższych tekstów pochodzą ze strony aboutorganiccotton.org
Jeśli chcesz więcej poczytać o bawełnie organicznej to sprawdź ten adres

CO TO JEST BAWEŁNA ORGANICZNA W KONWERSJI?

Bawełna organiczna w konwersji to w dużym skrócie bawełna uzyskiwana w okresie przejściowym/w trakcie certyfikacji gospodarstwa-producenta bawełny.

Ma ona dokładnie takie własciwości jak bawełna organiczna lecz nie ma jeszcze końcowego certyfikatu. To znaczy, że gospodarstwo realizuje już wszystkie założenia produkcji bawełny organicznej (np. bez pestycydów), ale czeka na formalne potwierdzenie i certyfikat.

Instytuty certyfikujące utworzyły specjalny certyfikat dla bawełny organicznej w konwersji, tak aby gospodarstwa realizujące produkcję bawełny organicznej mogły już dystrybuować na rynkach swoje produkty. Niestety czasem procedury uzyskania certyfikatu bawełny organicznej są tak długie, że mogą trwać nawet 2-3 lata.

Bawełna organiczna w konwersji to bawełna spełniająca wszystkie kryteria dla bawełny organicznej, jedynie oczekujące na ostateczny certyfikat.